La mobilitat, a debat al CECCP

Cinquè debat del PDU metropolità obert als col·legis professionals i centres de recerca, al voltant de la mobilitat del PDU

Tipus: Debats amb col·legis professionals i centres de recerca
Data: 02-12-19 
Lloc:
Col·legi d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports (CECCP)
Municipi: Barcelona
 • PROGRAMA
  18.30 h Benvinguda a càrrec d'Oriol Altisench, degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
  18.35 h El contingut de l'Avanç del PDU a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB
  18.50 h Mobilitat i infraestructures de transport en la planificació urbanística a càrrec de Javier Ortigosa, enginyer de l'equip de redacció del PDU
  19.15 h Reflexions a càrrec de Maite Pérez, cap de l'àrea de Mobilitat de l'IERMB; Marta Labata, directora general de BSM; Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies, i Xavier Flores, director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
  19.35 h Debat obert amb la participació del públic i de diversos experts. Modera Lluís Alegre, director tècnic de l'ATM
  20.30 h Cloenda de l'acte a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB
 • RELAT
  El passat 2 de desembre, en el marc del procés de participació pública del PDU, va tenir lloc una sessió de debat al Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, amb la mobilitat del PDU metropolità com a protagonista. Aquesta sessió forma part d'un cicle de debats sobre diferents temàtiques que es van fent fins al mes de gener, dels quals només resta com a tema per debatre la governança.

  L'acte va començar amb la benvinguda, a càrrec d'Oriol Artisench, degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Tot seguit, el director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Josep M. Carreras, va contextualitzar el document i va fer un recorregut sintètic pel contingut de l'Avanç del PDU. Va exposar els diferents reptes i oportunitats que es presenten, així com els propòsits que el Pla planteja abordar.

  A continuació, l'enginyer Javier Ortigosa, del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB, va presentar la temàtica del debat: la mobilitat i les infraestructures de transport en la planificació urbanística. 

  Després, una representació significativa de diferents institucions públiques i privades que són referència en mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona van fer una sèrie de reflexions. El debat que es va encetar a continuació va ser moderat per Lluís Alegre, director tècnic de l'ATM. Tots els membres van remarcar la qualitat tècnica dels treballs de l'Avanç del PDU i, entre els diversos temes que es van debatre, destaquen la reivindicació del dret a l'accessibilitat més que no pas a la mobilitat; la necessitat de fer una planificació fonamentada en el ciutadà com a centre, amb les aliances necessàries entre les diferents administracions; la necessitat d'una mobilitat més sostenible, i finalment, el potencial de l'autobús com a mitjà de transport públic a escala regional.

  L'acte es va cloure amb l'agraïment de Jordi Sánchez Escrigas, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, a tots els presents.
 • MATERIALS RELACIONATS