Debat a l'àmbit del Delta del Llobregat

Els debats ciutadans formen part del procés de participació de l'Avanç del Pla director urbanístic (PDU) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Són sessions en què es convida la ciutadania a conèixer millor què és i què proposa l'Avanç del Pla, així com a participar en el debat de com ha de ser el territori on vivim.

Tipus: Debats ciutadans
Data: 08 -10-19 
Lloc: Cèntric Espai Cultural
Municipi: El Prat de Llobregat
Àmbit: Delta del Llobregat 

Coordinació i gestió: AMB (Equip PDU i Oficina Tècnica de Gerència) i Paisaje transversal
Dinamitzadors: Nusos i Mikel Pau Casado
Comunicació i enregistrament: La Creativa

Il·lustracions: Banda Bisagra

El procés de participació ciutadana de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu diferents activitats obertes a la ciutadania, tant digitals com presencials
amb l'objectiu de fer-ne difusió i recollir-ne percepcions i propostes.
 • Programa
  18.00 h Inauguració de l'exposició "Metròpolis de ciutats" A càrrec del Tinent d'Alcalde del Prat del Llobregat Juan Pedro Pérez, i Jordi Sánchez, Vicepresident de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  18.30 h  Benvinguda i presentació de la sessió de Debats Ciutadans Benvinguda a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.
  Presentació del PDU metropolità, a càrrec de Xavier Mariño, cap del Servei de Redacció del Pla Director

  19.00 h Taller participatiu Taller per taules temàtiques amb la presència de tècnics de l'equip redactor del PDU metropolità i tècnics municipals. Les taules se centraran en les següents temàtiques:

  1. Infraestructura verda
  2. Cohesió social i habitatge
  3. Mobilitat
  4. Cicle de matèria i energia
  5. Desenvolupament econòmic i social

  20.00 h  Presentació de les conclusions de les taules i plenari 

  20.20 h Tancament de la sessió A càrrec Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.
 • Relat
  Els debats ciutadans formen part del procés de participació de l'Avanç del Pla director urbanístic (PDU) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Són sessions en què es convida la ciutadania a conèixer millor què és i què proposa l'Avanç del Pla, així com a participar en el debat de com ha de ser el territori on vivim.
  El segon debat ciutadà, corresponent a l'àmbit territorial del Delta del Llobregat i Continu Urbà, va tenir lloc el dia 10 d'octubre al Centre Cultural Cèntric del Prat de Llobregat. Els municipis que formen aquest àmbit territorial són Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans.
  També el dia 10 i al mateix centre, a les 18 h, es va inaugurar l'exposició "Metròpolis de Ciutats", a càrrec del Sr. Juan Pedro Pérez, tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, i del Sr. Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB. Tot seguit s'hi va fer una visita guiada.

  relato

  La sessió de debat va començar a les 18.30 h i hi van assistir 66 persones, el 57 % homes i el 43 % dones, residents en diferents municipis d'aquest àmbit territorial.

  La benvinguda i la presentació de la jornada van ser a càrrec de Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques de l'AMB. A continuació, la sessió es va desenvolupar en tres fases: una exposició de l'Avanç del PDU a càrrec de Xavier Mariño (cap del Servei de Redacció del PDU), una hora de treball per taules temàtiques i la presentació plenària de les principals conclusions de cada taula. 

  En l'exposició del PDU es van destacar especialment els objectius del Pla, i les taules temàtiques van treballar al voltant dels cinc eixos previstos per al conjunt dels debats ciutadans: infraestructura verda, cohesió social i habitatge, mobilitat, desenvolupament econòmic i social, i cicle de matèria i energia. Els participants van poder triar la matèria en el debat de la qual volien participar.

  Com és habitual, la dinàmica de les taules va ser la següent: primer, el personal tècnic de l'AMB va presentar la matèria i les propostes que fa el Pla, i després els participants van dur a terme el debat, canalitzant les idees a partir dels elements d'acord, els elements que cal revisar i les propostes.

  Un cop finalitzats aquests tallers, va tenir lloc la sessió plenària, on es van presentar les principals idees força de cada taula. Josep M. Carreras va tancar la sessió amb l'agraïment als assistents i explicant la importància de les idees recollides en aquest procés participatiu de cara a les properes fases del PDU.

  A continuació recollim les principals idees de cada taula temàtica.
  • Taula Infraestructura verda
   La taula d'infraestructura verda va demanar que es garanteixi la diversitat de les àrees que conformen aquesta xarxa verda i que es veuen amenaçades per la pressió urbanística al Baix Llobregat, incloent-hi les zones verdes d'alt potencial ecològic que encara estan considerades com a sòl urbanitzable.
   En defensa del verd, també es va demanar aplicar les mesures necessàries per tal d'assegurar la funcionalitat dels espais de protecció especial, com els que preveu el PEIN i el Parc Agrari del Baix Llobregat, així com restaurar les zones degradades a través de plans de restauració de connectors ecològics potencials.
   Pel que fa a l'estructura blava (relacionada amb el cicle de l'aigua), es va proposar que es portin a terme mesures per a la gestió de la xarxa blava, com ara restaurar rieres o incorporar canals de reg com a elements d'aquesta estructura. Aquest grup de treball sobretot va posar èmfasi en el fet que el PDU metropolità consideri les propostes dins de l'escenari d'emergència climàtica en el qual ens trobem. 

   meme infra
  • Taula Cohesió social
   El grup de cohesió social i habitatge va debatre sobre la necessitat d'habitatge assequible, amb propostes com la rehabilitació i la mobilització d'habitatge buit, les promocions públiques en règim de lloguer i no de compra, i la promoció d'habitatge social amb iniciatives d'economia social i cohabitatge sènior.
   El grup també va proposar la moratòria del planejament urbanístic actual que sigui contradictori amb el PDU metropolità, en el sentit que són previsions de gran creixement urbanístic, com alguns plans locals del Baix Llobregat o el pla de Llevant, segons els assistents.
   Finalment, en aquesta taula es va fer una defensa de la consciència metropolitana: mancomunar equipaments de municipis limítrofs per optimitzar recursos, crear un territori de diferents centralitats, treure cotxes de la ciutat i promoure altres models de mobilitat sostenible. 

   meme cohesio
  • Taula Mobilitat
   El debat sobre mobilitat va versar sobre recuperar espai destinat al cotxe i garantir una mobilitat sostenible, a través de la millora de la connexió entre municipis i també recuperant camins i riberes per anar a peu o en bici.
   Es va demanar reforçar el transport públic respecte del privat, tant amb unes infraestructures que garanteixin un model en malla i no radial, com incrementant les freqüències de pas dels transports i millorant les aplicacions d'informació al ciutadà.
   Una qüestió prioritària va ser seguir apostant per l'accessibilitat real al transport públic per a persones amb mobilitat reduïda. Finalment, es va demanar seguir apostant per la xarxa de metro que fa accessibles els municipis del Baix Llobregat.

   meme_Mov
  • Taula Cicles de matèria i energia
   La taula de cicle de la matèria i l'energia va concloure que cal pensar la ciutat com un ecosistema. S'han d'aprofitar els recursos hídrics del territori (per exemple, fer unes instal·lacions de tractament de l'aigua més eficients, evitar la salinització dels aqüífers o fer més permeables els parcs i les places). Es va considerar un repte l'eficiència energètica en habitatges, polígons industrials i edificis públics, així com promoure l'autoconsum individual i col·lectiu.
   En definitiva, en aquesta taula es va apostar per un model de ciutat per viure-hi, treballar-hi, comprar-hi, etc., i es va dir que el PDU és una oportunitat per ser valents i plantejar un decreixement sostenible.

   meme_MatEner
    
  • Taula Desenvolupament econòmic i social
   El grup de la temàtica de desenvolupament econòmic i social també va parlar del Parc Agrari, que està sotmès a grans pressions urbanístiques, a la pèrdua d'activitat i a una normativa molt rígida que impedeix la instal·lació dels serveis necessaris per a l'activitat, a més d'un deteriorament progressiu de les infraestructures, que segons els participants han quedat obsoletes.
   Es va considerar que la mobilitat sostenible és fonamental com a suport a l'activitat econòmica diversa del territori, igual que l'accés en transport públic als polígons industrials segregats i el comerç local de proximitat enfront de models de grans centres comercials i d'oci.
   Pel que fa als polígons industrials, es va proposar plantejar algun mecanisme de governança o criteris comuns entre teixits industrials que puguin propiciar el desenvolupament en eixos territorials, amb activitats complementàries i serveis compartits.
   Per acabar, es va defensar que el PDU ha d'establir una norma que sigui flexible per facilitar l'adaptació a les estructures locals, però que s'interpreti inequívocament.

   meme_socioeco
    
 • Materials relacionats