Debats ciutadans

Els debats ciutadans són espais de participació oberts que es duran a terme als diferents àmbits territorials amb l'objectiu de difondre el contingut del Pla i recollir les visions i els suggeriments en relació amb el document de l'Avanç del PDU.

El procés de participació s'estructura en dues fases: la primera, que tindrà lloc a la tardor i aprofundirà en el contingut del Pla, i la segona, un cop finalitzat el període d'informació pública, en què es farà el retorn dels resultats del procés de participació.

Pel que fa a la primera fase, es plantegen sis sessions, una per a cada àmbit territorial identificat, amb l'excepció de Barcelona, on se'n programaran dues, atès el seu pes poblacional.

Cadascuna d'aquestes sessions estarà dividida en tres moments de participació diferenciats: exposició de contingut del Pla (que posarà l'èmfasi en la definició de les idees força), un espai de treball temàtic en grups més reduïts i, finalment, un moment de retorn en què es presentaran sintèticament els resultats obtinguts als diferents espais de treball.

Pel que fa a la segona fase, es programaran dues sessions: una on se sintetitzaran els resultats dels debats territorials, i una altra on s'exposaran les visions temàtiques sorgides dels debats amb els col·legis i dels tallers amb les associacions, els operadors i els grups d'interès.

A l'agenda d'activitats següent podràs consultar la informació relativa a cadascuna de les jornades.També ens pots ajudar a fer-ne difusió i compartir-ho a les xarxes socials. Gràcies! Un cop acabada la jornada, podràs consultar el relat complet sobre cada sessió al recull d'accions participatives.