Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat web que els Portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (veure criteris d'Accessibilitat web) a excepció que s'indiqui el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:


1. Per l'ús de mapes de Google


  • Els elements de tipus imatge no tenen descripció, incomplint així, la directriu 1.1.1 Contingut sense descripció (A).
  • Els elements de tipus iframe reben el seu format a partir de codi HTML, incomplint així, la directriu 1.3.1 Informació i relacions (A).
  • Els elements de tipus camp de selecció no tenen descripció, incomplint així, la directriu 3.3.2 Etiquetes o instruccions (A).
  • Els elements de tipus iframe no tenen descripció, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

2. Per l'ús de la llibreria JavaScript reCaptcha de Google, en la seva versió 3.0


  • Els elements de tipus iframe no tenen descripció, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  • Els elements de tipus textarea no tenen descripció, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

3. Per requeriments de disseny


  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient, incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).

4. Per l'ús d'infografies en els menús Timeline i Xarxa de conceptes


  • Alguns elements de tipus div tenen el seu atribut role amb informació incorrecte, incomplint així, la directriu 4.1.1 Anàlisi (A).
  • Alguns elements de tipus div tenen el seu atribut ID sense informar o repetit, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).