PUBLICACIONS

Les publicacions com la col·lecció "Quaderns PDU metropolità" i el catàleg "Barcelona Metròpolis de ciutats" constitueixen els fonaments de coneixement tècnic sobre el territori després de la realització dels workshops. El resultat de la producció conjunta de cada un dels grups de treball vinculat a una taula temàtica de redacció queda sintetitzat en un nou número de la col·lecció "Quaderns del PDU metropolità_Directrius urbanístiques".