L'urbanisme dels espais oberts: paisatge, lleure i producció

Quaderns PDU metropolità 03

Quaderns PDU metropolità 03
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

"L'evolució dels darrers anys ha estat precisament la de valorar més i millor la importància del que avui s'anomena internacionalment infraestructura verda, garant del bon manteniment dels serveis ecosistèmics, així com de la progressiva transformació de l'economia clàssica a l'economia verda." "L'urbanisme dels espais oberts: paisatge, lleure i producció" és el tercer llibre de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor