CONTACTE

OficinesPDU

-

Contacte

Servei de Redacció del Pla DirectorÀrea de Desenvolupament de Polítques UrbanístiquesC/ 60, núm. 19 - pl. 5 - Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93.566.91.53
Formulari de contacte