CONTACTE

OficinesPDU

-

Contacte

Servei de Redacció del Pla DirectorDirecció de Serveis d'UrbanismeC/ 60, núm. 19 - pl. 5 - Zona Franca - 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93.223.51.51 - ext. 4016
Tel. (+34) 661.00.23.63
Formulari de contacte