Xarxa d'experts

Una xarxa amb més de 500 experts, que han participat en diferents fases del procés, a títol individual o com a representants de diferents entitats, és la base tècnica fonamental per fer possible la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDUM). Aquest recull de coneixement, la interpretació dels nous paradigmes i la reflexió col·lectiva i participativa es produeixen en diversos espais de treball, com els seminaris, les taules temàtiques i les diferents comissions de seguiment.

Persones (550)

Mostrar més