Mobilitat i infraestructures del transport

Quaderns PDU metropolità 15

Mobilitat i infraestructures del transport
Autor
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Javier Ortigosa, Martín Gullón i Manel Villalante (coords.)
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

Els fluxos de mobilitat i logística són essencials en qualsevol metròpolis perquè les seves dinàmiques fan possible les interaccions entre les persones i les apropen a les activitats. En un territori tan divers com l'àrea metropolitana de Barcelona la mobilitat és un vector clau per al seu desenvolupament social i econòmic. Tanmateix, aquests fluxos, principalment els del vehicle privat motoritzat, són responsables d'impactes negatius que la societat absorbeix i que afecten de manera important la salut de les persones, el medi ambient, l'economia i l'equitat social.
La mobilitat i la forma en què la societat s'assenta en el territori estan molt relacionades, i els efectes d'una influencien i condicionen l'altra. Així doncs, és fonamental tenir una visió que integri l'urbanisme amb la mobilitat i les infraestructures i serveis de transport; una visió àmplia i transdisciplinària que vertebri tots aquests conceptes i estableixi sinergies per aconseguir una metròpolis més accessible, integrada i eficient, una metròpolis amb més sostenibilitat social, econòmica i ambiental.
"Mobilitat i infraestructures del transport" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).