Teixits residencials d'alineació

Quaderns PDU metropolità 13

Teixits residencials d'alineació
Autor
AMB. Servei de Redacció del Pla Director, Miquel Corominas i Rosina Vinyes (coords.)
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

Els processos urbans de les darreres dècades han incrementat la complexitat de les ciutats fins al punt que la seva comprensió esdevé actualment un repte. En aquest sentit, l'àrea metropolitana de Barcelona no és una excepció. Un dels desafiaments més im¬portants de l'urbanisme contemporani és continuar garantint la qualitat de vida de la població. Els teixits residencials d'alineació de la metròpolis barcelonina tenen una significació clau en aquest aspecte, ja que és on viuen tres quartes parts de la seva població.
Si bé s'han perfilat diverses conclusions i acords, són cinc els reptes que han estructurat els temes sorgits al llarg del debat i la reflexió: reconèixer el valor patrimonial, garantir la intensitat física i funcional, millorar la qualitat de vida, reequilibrar el teixit social i millorar el sistema ecològic. Per donar compliment a aquests objectius, es proposa una primera relectura de la regulació vigent amb alguns dels instruments necessaris per afrontar el canvi de context urbà dels darrers quaranta anys.
"Teixit residencials d'alineació" és el recull de les consideracions realitzades en les taules d'experts i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità_Directrius urbanístiques", que és la plataforma de difusió d'idees, dades i noves perspectives de coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor