Ciutats i plans urbanístics al segle XXI: Per comprendre les noves dinàmiques i els instruments urbanístics

Quaderns PDU metropolità 07

Quaderns PDU metropolità 07
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8914
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

"Per començar a comprendre les noves dinàmiques es proposa un mètode doble: d'una banda l'estudi dels nous termes que influeixen en l'estudi i les propostes sobre la ciutat. D'altra banda, s'analitzen una trentena de ciutats que són capdavanteres en les estratègies i accions urbanístiques per tractar d'esbrinar quines són les tendències en la planificació de la ciutat i les seves metròpolis." El treball ha estat dirigit per Joan Busquets i realitzat amb un grup d'investigadors del GSD-Harvard University durant el primer semestre del 2014. Per la seva banda, la recerca ha estat coordinada per BAU B - Arquitectura i Urbanisme. La iniciativa va ser impulsada per Barcelona Regional i l'AMB el 2013. "Ciutats i plans urbanístics al segle XXI: Per comprendre les noves dinàmiques i els instruments urbanístics" forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor