Urbanisme i noves dinàmiques socials i productives

Quaderns PDU metropolità 04

Quaderns PDU metropolità 04
Autor
Diversos
Editorial
AMB
Edició
Llibre
ISBN / ISSN
ISSN 2339-8922
Idiomes
Català , Castellà , Anglès

Sinopsi

"Les noves dinàmiques socials, demogràfiques i econòmiques de la societat actual incideixen en l'urbanisme metropolità. D'una banda, hi ha qüestions conjunturals que observem quotidianament i que ens afecten d'una forma dramàtica. D'altra banda, hi ha un canvi de tendència en l'economia i en la producció, també en el seu vessant sociològic, que ens obliga a mirar més enllà: cap al posicionament de les grans ciutats en la competència global, una qüestió molt viva i que cal afrontar per assegurar un desenvolupament sostenible a mitjà termini". "Urbanisme i noves dinàmiques socials i productives" és el recull del tercer workshop i forma part de la col·lecció "Quaderns PDU metropolità", que és la plataforma de difusió d'idees, de diversos estudis metropolitans i de reflexions entre experts de diverses disciplines, que aporten dades i noves perspectives al coneixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i al procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU).

Visor