PARTICIPACIÓ PRESENCIAL

El procés de participació vinculat a l'Avanç del PDU estableix un marc de comunicació activa que dona veu a la ciutadania i ajuda a divulgar els continguts del Pla. Durant aquest període, podràs assistir a les sessions programades i contrastar, debatre i fer aportacions a les propostes del Pla.

Al llarg del període d'informació pública del Pla, es preveu una primera fase del procés de participació amb la voluntat d'apropar el contingut de l'Avanç de PDU metropolità als diferents territoris de l'àrea metropolitana de Barcelona i, alhora, aprofundir en el debat al voltant dels sis eixos temàtics en què s'estructura el Pla.

Posteriorment, un cop finalitzades les jornades previstes i superat el període d'informació pública, es preveuen unes sessions de retorn en què es recolliran els resultats del procés de participació que han aportat cadascun dels agents.
 • Debats ciutadans

  Consulta tota la informació relativa als debats ciutadans i inscriu-te al debat del teu àmbit territorial.

 • Entitats locals
  Tallers d'entitats locals

  Per tal d'apropar el Pla al teixit associatiu, es preveuen sessions de treball específiques amb les entitats locals. T'ho expliquem!

 • Debats
  Col·legis professionals
  Centres de recerca

  Consulta tota la informació relativa als debats temàtics que tindran lloc als col·legis professionals i inscriu-te als que t'interessin.

 • Associacions / Operadors / Grups d'interès
  Tallers
  Associacions
  Grups d'interès
  Operadors

  En aquest espai s'exposarà el treball que, conjuntament amb el PEMB, durem a terme amb entitats amb interessos al voltant de les sis temàtiques proposades.

Sessions de retorn


Es farà un retorn de les conclusions extretes a la població, en especial a la ciutadania i als col·lectius que hagin format part del procés participatiu. Aquesta informació recollirà les visions que la ciutadania hagi aportat al llarg del procés de participació del Pla. Es farà de manera presencial, diferenciant el contingut temàtic i el territorial.
 • Temàtiques
  Temàtiques
 • Territorial
  Territorial