PARTICIPACIÓ

Durant el procés de redacció i tramitació del document del PDU s'estan duent a terme diferents tipus d'accions participatives dirigides a la diversitat d'òrgans de seguiment –l'estrat polític, el tècnic i el ciutadà. Concretament, el procés de tramitació preveu dues fites clau en què els documents urbanístics han de ser exposats al públic: l'aprovació de l'Avanç del Pla, i la que es produirà posteriorment a l'aprovació inicial del document del PDU.

 • L'elaboració del PDU

  Consulta en quin moment ens trobem del procés de redacció del Pla i com hem treballat fins al ara: des de l'aprovació de la llei de l'AMB (Llei 31/2010) fins a l'aprovació del PDU.

 • Recull d'accions participatives

  Consulta la informació relativa a les diferents accions participatives ja realitzades.

 • Període d'informació pública de l'Avanç

  Consulta les anàlisis que es van elaborant sobre les aportacions extretes de les diferents accions participatives que ja s'han dut a terme.

 • Suggeriments

  Envia'ns els suggeriments i les opinions que consideris oportuns. Seran valorats per a la redacció del PDU.