PARTICIPACIÓ

Amb l'acord d'aprovació de l'Avanç de Pla director urbanístic metropolità de 26 de març, s'inicia el període d'informació pública del Pla, que s'estendrà fins el 31 de gener de 2020, i anirà acompanyat d'un procés participatiu obert a la ciutadania, dissenyat específicament per tal d'implicar-hi la gran diversitat d'agents que volem que sumin el seu discurs al relat metropolità.

  • L'elaboració del PDU

    Consulta en quin moment ens trobem del procés de redacció del Pla i com hem treballat fins al ara: des de l'aprovació de la llei de l'AMB (Llei 31/2010) fins a l'aprovació del PDU.

  • Participa-hi!

    Estigues informat de la programació de les diferents jornades de participació, així com del seu contingut per poder-te sumar al procés.

  • Suggeriments

    Envia'ns els suggeriments i les opinions que consideris oportuns. Seran valorats per a la redacció del PDU.