Preguntes freqüents

Hem recopilat els dubtes més usuals per donar-te una resposta ràpida. Que no te'n quedi cap!

Preguntes freqüents
 • Què és l'AMB?
  L'AMB és l'administració pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, una gran conurbació urbana formada per un total de 36 municipis.
  La constitució com a administració pública es va fer el 21 de juliol del 2011, d'acord amb la Llei 31/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya.

  Des d'aquell moment, l'AMB substitueix les tres entitats metropolitanes vigents fins en aquella data: la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Entitat del Medi Ambient i l'Entitat Metropolitana del Transport.
 • Què és el PDU?
  El Pla director urbanístic és una figura de planejament urbanístic d'abast supramunicipal que, amb visió estratègica, estableix els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers 20 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts.

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en compliment de l'assignació de competències urbanístiques que li atorga la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB), ha engegat el procés de redacció del Pla director urbanístic (PDU) que ha d'establir les principals determinacions de desenvolupament en matèria urbanística sobre un ampli territori format per 36 municipis.

  El PDU definirà les principals estratègies que donaran pas a la substitució del Pla General Metropolità (PGM) vigent des del 1976. Aquest Pla, de 27 municipis, i els planejaments generals dels 9 municipis restants, han permès construir les ciutats que tenim avui en dia. Però, després de 40 anys i més d'un miler de modificacions, les necessitats actuals de la societat i el territori demanen enfocar d'una altra manera el planejament urbanístic en funció de la ciutat ja construïda, la diversitat dels espais oberts i els requeriments mediambientals.
 • Com puc participar al PDU?
  Un cop aprovats i publicats els documents de l'Avanç del Pla director urbanístic, es va iniciar el procés de participació del PDU metropolità juntament amb el període d'informació pública del pla, que va finalitzar el 31 de gener de 2020. D'una banda, i amb la voluntat d'apropar el contingut de l'Avanç del Pla a tota l'àrea metropolitana, es van programar diferents sessions obertes al públic que van recórrer el territori acompanyades d'una exposició itinerant "Metròpolis de ciutats".

  Actualment, et facilitem que puguis participar per mitjà d'aquesta enquesta en línia, i que, alhora, puguis presentar els suggeriments corresponents. 
 • No estic empadronada a cap municipi de l'àrea metropolitana, puc participar-hi?
  Sí. Per participar-hi, no cal l'empadronament.
 • Com puc fer un suggeriment formal en relació amb el contingut del Pla?
  Amb el següent formulari pots enviar-nos els suggeriments i les opinions que consideris oportuns, que seran valorats de cara a la redacció del PDU. Si vols fer un suggeriment formal amb acusament de recepció, pots fer-ho presencialment al registre de l'AMB, a qualsevol oficina de correus, o bé a partir d'aquest tràmit en línia. Aquesta via de presentació electrònica requereix que t'identifiquis digitalment, mitjançant un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.
 • Tinc un dubte sobre el procés de participació i no és cap dels anteriors