MARC REGULADOR I GOVERNANÇA AL PDU, A DEBAT AL ICAB

El passat 13 de gener, en el marc del procés de participació pública del PDU metropolità, dins el cicle de debats als col·legis professionals i centres de recerca, va tenir lloc la sessió "Marc regulador i governança" a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

Tipus: Debat Col·legis professionals i Centres de recerca
Data: 13-01-20 
Lloc: 
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
Municipi: Barcelona
 • PROGRAMA
  18.30 h Benvinguda institucional, a càrrec de Cristina González Nebrera, presidenta de la Comissió de Dret Administratiu de l'ICAB.

  18.35 h Explicació Avanç PDU a càrrec de Josep Maria Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB

  18.50 h "El marc regulador i la governança en el PDU", a càrrec de Mercè González, arquitecta de l'equip de redacció del PDU

  19.15 h Reflexions prèvies

  19.30 h Debat obert 
  amb la participació del públic i de diversos experts. Modera Carles Pareja Lozano, vicepresident de la Secció Dret Administratiu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

  20.30 h Cloenda de l'acte a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB
 • RELAT
  A la jornada hi van assistir gairebé un centenar de persones, entre les quals hi havia una representació significativa de les diferents institucions públiques i privades que són referència en la temàtica del debat i representants de diversos ajuntaments metropolitans i de la Generalitat.
  L'acte va començar amb la benvinguda a càrrec de Cristina Gómez Nebrera, presidenta de la Comissió de Dret Administratiu de l'ICAB. Tot seguit el director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Josep M. Carreras, va definir i contextualitzar la governança del document, va destacar la singularitat de l'instrument i l'oportunitat de l'encaix amb la futura Llei de territori. Va exposar els diferents reptes i oportunitats que es presenten, així com els propòsits que el Pla planteja abordar i va fer un recorregut sintètic pel contingut de l'Avanç del PDU amb la presentació del conjunt d'elements objecte de regulació. També va destacar la necessitat de crear un nou vocabulari i nous instruments que podrien aplicar-se, en un futur i si s'escau, més enllà del territori metropolità.
  A continuació l'arquitecta Mercè González, membre del Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB, va centrar la seva intervenció en el marc regulador del document amb una referència a l'encaix legislatiu i normatiu del Pla i al seu nivell de regulació, per continuar amb una aproximació a les disposicions normatives dels diferents elements que configuren la proposta. Va diferenciar les d'aplicació directa relatives a classificació del sòl, estructura i mosaic agroforestal, les dels àmbits d'interès metropolità, que s'han de desenvolupar des del PDU, i les relatives als assentaments urbans que s'han de desplegar posteriorment a través del planejament general. Finalment, va remarcar els principis que han d'inspirar l'estructura normativa proposada: simplicitat, flexibilitat i dinamisme.
  El debat, moderat per Carles Pareja, vicepresident de la Secció de Dret Administratiu de l'ICAB es va iniciar amb unes reflexions prèvies de juristes experts en els diferents camps de l'urbanisme, i posteriorment es va obrir a la resta d'assistents per estimular una participació activa i pluridisciplinària amb politòlegs, arquitectes urbanistes d'àmplia trajectòria i geògrafs especialitzats en l'ordenació del territori.
  Al llarg de la sessió es va fer referència al caràcter suggeridor del document i, entre els diversos temes que es van comentar, es va destacar el caràcter únic d'aquest PDU metropolità per diverses raons. La primera, pel nou sistema de competències que comporta i les mateixes condicions de capitalitat d'aquest territori. En segon lloc, per la necessitat de superar la dinàmica del planejament territorial enfront del planejament urbanístic i l'encaix amb l'Avantprojecte de llei de territori. En tercer lloc, per la preocupació sobre com s'abordarà la redacció del POUM metropolità, quin serà el règim de transitorietat i com s'adaptarà el planejament urbanístic. Una altra raó destacable és la sostenibilitat financera i la tensió entre la necessitat d'innovació i la seguretat jurídica, així com la necessitat de consens en relació amb el concepte de solidaritat metropolitana. Per últim, la importància d'unificar la normativa i introduir el component d'actualització en el temps, així com l'oportunitat de resoldre problemes concrets que, amb el planejament vigent, no tenen solució.
  L'acte va comptar amb la presència del gerent de l'AMB, Ramon Torra, i del director de l'Àrea de Presidència de l'AMB, Salvador Milà. Es va cloure l'acte amb l'agraïment de Jordi Sánchez Escrigas, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB a tots els presents.
 • MATERIALS RELACIONATS