REPTES I OPORTUNITATS

La complexitat de la metròpolis es defineix a través de diferents sistemes, fluxos i elements interrelacionats. Per explicar el seu funcionament unitari cal entendre els diferents models i sistemes que la conformen i com es relacionen. A través d'aquests 8 temes relacionats transversalment, es presenta el concepte del territori entès com a ecosistema.

Reptes i oportunitats
 • Metabolisme urbà

  En aquest ecosistema dinàmic cal plantejar la circularitat del metabolisme urbà.

 • Infraestructura verda

  El sistema d'espais oberts i els espais verds de naturalesa més urbana configuren la Infraestructura verda de la metròpolis.

 • Mobilitat sostenible

  Davant la realitat de l'efecte hivernacle, cal treballar vers una mobilitat sostenible que ajudi a reduir les externalitats com l'efecte illa de calor, la contaminació atmosfèrica i el soroll.

 • Constel·lació de centres

  Parlar d'una metròpolis policèntrica permet organitzar el sistema com una constel·lació de centres interrelacionats i interdependents.

 • Àrees d'activitat econòmica

  En un temps protagonitzat pel coneixement i la tecnologia, l'activitat econòmica necessita espais on innovar, produir, emprendre i formar-se per generar riquesa i coneixement.

 • Teixits residencials

  La creixent complexitat de la societat i l'heterogeneïtat de situacions urbanes a la metròpolis originen necessitats diferenciades a les 14.800 hectàrees de teixits residencials metropolitans.

 • Cohesió social

  Per reduir les desigualtats i la segregació, així com per garantir la cohesió social, cal centrar la mirada en les capacitats de transformació social i morfològica que ofereix el planejament urbanístic.

 • Model econòmic

  Cal que, a l'entorn urbà on vivim, es facilitin les relacions econòmiques per generar i distribuir riquesa, i per permetre una millor adaptació als canvis econòmics de temàtica i escala diversa.