Temes

La complexitat de la metròpolis es defineix a través de diferents sistemes, fluxos i elements interrelacionats. Per explicar el seu funcionament unitari cal entendre els diferents models i sistemes que la conformen. A través d'aquests 6 temes relacionats transversalment, sorgeix el concepte del territori entès com a ecosistema.

ECOSISTEMA
 • Metabolisme urbà

  En aquest ecosistema dinàmic cal plantejar la circularitat del metabolisme urbà.

 • Infraestructura verda

  El sistema d'espais oberts i els espais verds de naturalesa més urbana configuren la Infraestructura verda de la metròpolis.

 • Mobilitat sostenible

  Davant la realitat de l'efecte hivernacle, cal treballar vers una mobilitat sostenible que ajudi a reduir les externalitats com l'efecte illa de calor, la contaminació atmosfèrica i el soroll.

 • Constel·lació de centres

  Parlar d'una metròpolis policèntrica permet organitzar el sistema com una constel·lació de centres interrelacionats i interdependents.

 • Àrees d'activitat econòmica

  En un temps protagonitzat pel coneixement i la tecnologia, l'activitat econòmica necessita espais on innovar, produir, emprendre i formar-se per generar riquesa i coneixement.

 • Teixits residencials

  En aquest territori urbanitzat heterogeni es poden identificar 14 tipologies de teixits residencials, àrees separades geogràficament però amb característiques i necessitats semblants.