Directrius urbanístiques del PDU

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Es presenten els quaderns 11,12 i 13, els tres números dedicats als teixits residencials

Desenes de persones es van aplegar, el dimecres 6 de març, a l'auditori de la Seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) per assistir a la presentació de les publicacions 11, 12 i 13 de la col·lecció de Quaderns del PDU, una col·lecció que constitueix el fonament de coneixement tècnic sobre el territori metropolità, després de la realització dels workshops de preparació per a la redacció del Pla director urbanístic (PDU). Les tres publicacions presenten les directrius urbanístiques que fan referència als teixits residencials, i cadascuna aborda diferents reptes a què s'enfrontaran aquests espais de l'àrea metropolitana de Barcelona durant els propers anys.

El núm. 11 de Quaderns_PDU metropolità, Teixits residencials: urbanitzacions disperses, determina aspectes relacionats amb la gestió, la reformulació dels estàndards urbanístics i, en particular, el canvi de paradigma i de model cap a un que es basi en la capacitat d'autoabastament energètic o en la recerca d'una nova identitat que potenciï els espais oberts característics de les urbanitzacions.

El núm. 12 de Quaderns_PDU metropolità, Teixits residencials: creixements en bloc, planteja com superar les limitacions imposades pel perímetre fundacional, que els aïlla; quina és la seva capacitat de transformació física i funcional en termes de densitat, compacitat i diversitat, i com s'ha d'abordar la seva rehabilitació integral.

El núm. 13 de Quaderns_PDU metropolità, Teixits residencials d'alineació, proposa fer una primera relectura de la legislació vigent amb alguns dels instruments necessaris per afrontar el canvi de context urbà dels darrers quaranta anys, amb la voluntat de complir els següents objectius: reconèixer el valor patrimonial, garantir la intensitat física i funcional, millorar la qualitat de vida, reequilibrar el teixit social i millorar el sistema ecològic.

Els Quaderns es poden consultar digitalment al web del PDU, Metròpolis Barcelona, o físicament a l'exposició itinerant "Metròpolis de ciutats: repensar l'urbanisme metropolità", que es pot visitar a Ca l'Alier (Barcelona) fins al 19 de març.