SUGGERIMENTS

Amb aquest formulari pots enviar-nos els suggeriments i les opinions que consideris oportuns, que seran valorats de cara a la redacció del PDU. Si vols fer un suggeriment formal amb acusament de recepció, pots fer-ho presencialment al registre de l'AMB, a qualsevol oficina de correus, o bé a partir d'aquest tràmit en línia. Aquesta via de presentació electrònica requereix que t'identifiquis digitalment, mitjançant un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.
Els camps marcats amb asterisc són obligatoris
DADES PERSONALS
DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL
ADREÇA
TELÈFON DE CONTACTE
SUGGERIMENT
BUTLLETÍ
Data protection

We inform you that your data will be integrated in a database property of the Barcelona Metropolitan Area (AMB) to answer your queries and requests. Your data will not be disclosed to third parties and, once your query or request has been answered, it will be kept under legal obligation in the AMB’s file record. For more information, check our Privacy Policy.

.If you want to access, correct or delete data and exercise the rest of your rights, you can contact Legal Services, Exercise of Rights: Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, attaching a copy of your ID or sending an email to generic instance.