Concurs Nusos i Cruïlles. Resultats de la primera volta

Concurs Nusos i Cruïlles. Primera volta

Ja estan publicades les valoracions i classificacions de la primera volta

Ja es poden consultar les valoracions i classificacions de la primera volta del concurs una vegada les propostes han estat avaluades pel jurat assignat. Es poden descarregar els acords i les actes de cadascun dels àmbits, així com les instruccions per presentar digitalment les proposicions per a la segona volta en el següent enllaç.

Tal i com especifiquen les clàusules, en aquesta primera volta, el jurat ha valorat les propostes amb un màxim de 100 punts, seguint els criteris següents:
  • Qualitat tècnica de la proposta i la seva justificació pertinent (30 %).
  • Assoliment dels objectius generals i particulars de l'àmbit especificats al plec de condicions tècniques (30 %).
  • Acompliment global dels criteris especificats al plec de condicions tècniques (20 %).
  • Coherència entre les propostes globals i particulars del nus associat (20 %).
Per a cadascun dels sis àmbits objecte del concurs el jurat ha classificat entre quatre i cinc participants per passar a la segona volta. Ara els classificats disposaran disposen de vuit setmanes, fins al 15 d'abril de 2021 a les 11 h, per desenvolupar presentar les seves propostes. El jurat les avaluarà i en sortiran guanyadores de cadascun d'aquests sis àmbits:
Àmbit 1: C-32/B-20 des de Montgat fins al nus de la Trinitat i el passeig de Santa Coloma, la rambla de Sant Sebastià, Fondo, avinguda d'Itàlia fins al lateral de la B-20. Nus associat: enllaç de la B-20 amb la C-31 i l'N-II
Àmbit 2: B-10 (ronda Litoral) en el tram paral·lel al riu Besòs. Nus associat: enllaç de la B-10 amb la Gran Via
Àmbit 3: N-150 i C-58 entre Montcada i Barberà. Nus associat: C-58, AP-7, N-150
Àmbit 4: B-30. El corredor del Vallès. Nus associat: enllaç de la B-30 amb l'Hospital General
Àmbit 5: Marge dret del Llobregat. A-2 i BV-2002 entre Sant Boi de Llobregat i Sant Andreu de la Barca. Nus associat: Quatre Camins (enllaç N-340, N-2 i BV-2002)
Àmbit 6: Delta del Llobregat. B-201/C-31C, C-32, C-245 i l'avinguda de la Marina amb l'avinguda del Segle XXI entre el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Nus associat: l'àmbit que comprèn la plaça d'Europa (rotonda C-245) a Sant Boi de Llobregat, el nus entre l'autopista C-32 i l'autovia A-2 del Llobregat, i la C-31C