)

Visor cartogràfic

Descobreix el visor cartogràfic del PDUM, una eina interactiva per explorar la documentació gràfica del Pla amb detall. Ja pots consultar tota la documentació gràfica corresponent als plànols d’ordenació, diagnosi i informació.

$htmlUtil.escapeAttribute($presentacioImatgeTextAlt)

Visor cartogràfic

El visor cartogràfic del Pla director urbanístic metropolità (PDUM) ha estat específicament dissenyat per visualitzar la documentació gràfica relacionada amb l'aprovació inicial del PDUM. Aquesta plataforma té com a objectiu proporcionar una visió clara i detallada de la proposta gràfica.

El nostre objectiu és proporcionar una eina interactiva i accessible que permeti explorar, comprendre i avaluar les diferents propostes del Pla. A través del visor cartogràfic podràs visualitzar la documentació gràfica, consultar la normativa urbanística associada a cada element de proposta i descarregar els plànols oficials, entre altres funcions.