Comissions tècniques amb els ajuntaments metropolitans

Comissions tècniques amb els ajuntament metropolitans

Redacció del document per a l'aprovació inicial

En la línia de participació estreta amb els ajuntaments metropolitans per a la redacció del document del Pla director urbanístic metropolità (PDU), aquest mes de juliol s'ha tancat la segona ronda de sessions. Iniciades al mes de febrer, de nou han resultat de gran valor per a l'evolució dels treballs.
Els debats s'han estructurat en els quatre blocs temàtics ja definits prèviament:  espais oberts metropolitans, estructures i infraestructures metropolitanes, àmbits estratègics metropolitans i assentaments urbans i habitatge. En aquesta ronda s'ha fet èmfasi en la vinculació de totes les temàtiques per convergir en una proposta coherent i unitària. Respecte a l'organització de les sessions, s'han desenvolupat amb els ajuntaments agrupats en sis àmbits funcionals: Delta, Vall Baixa i Ordal, Llobregat continu, Vallès, Nord i Barcelona. Aquesta agrupació, segons un criteri de localització territorial, ha estat profitosa per a l'assoliment dels objectius de les diferents sessions.

L'organització de cadascun dels blocs ha continuat amb la dinàmica ja assajada a la primera ronda, consistent en una primera sessió amb presentació temàtica per part de l'equip redactor i una breu intervenció dels responsables municipals a mode de debat obert. Posteriorment, passat un període prudent de valoració i reflexió, els municipis han dut a terme una segona sessió de retorn.

En la mateixa proposta de participació amb els ajuntaments metropolitans, també s'han iniciat una sèrie de reunions de treball de format reduït. Aquestes reunions, amb participació simultània de dos o tres ajuntaments en funció del territori i la temàtica per tractar, estan permetent el desenvolupament i la concreció de determinades línies de redacció del document.

Reiterem l'agraïment per l'esforç i la implicació dels municipis metropolitans i els seus responsables.