El PDU metropolità a El Periódico

El PDU metropolità a El Periódico

Participació i consciència metropolitana són aspectes essencials que determina el planejament que contempla el PDU.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona està immersa en el procés de redacció del PDU (Pla director urbanístic) metropolità. Aquest pla serà l'instrument previ al futur PDU i reemplaçarà les competències del Pla General Metropolità (PGM), vigent des de l'any 1976, que es va concentrar en resoldre l'ocupació de nous espais per al creixement urbà i la implantació d'infraestructures i serveis.
El nou pla haurà d'actuar a la ciutat ja construïda i atendre altres reptes com la renovació urbana, la disminució de les desigualtats dels teixits i la millora de la biodiversitat del sistema d'espais oberts, entre d'altres.
Com que es tracta d'un projecte d'abast metropolità que compta amb la participació de més de 400 experts, un dels punts més importants resideix en la construcció d'una consciència metropolitana forjada amb les opinions i necessitats de tots els municipis. És per això que l'opinió dels ciutadans és imprescindible, per saber quins aspectes cal modificar o potenciar per millorar la qualitat de vida.
En aquest sentit, amb l'ajuda de El Periódico, hem obert un espai digital on s'expliquen els aspectes més importants del procés de redacció del PDU i on els ciutadans poden participar sobre el futur de la metròpolis.
Aquest nou espai web té la voluntat de divulgar i transmetre els coneixements tècnics i les conclusions desenvolupats per la xarxa d'experts que ha participat en les taules temàtiques i en les comissions municipals per elaborar l'avanç del pla, document que està previst per a principi de l'any vinent.

Enlaces relacionados