Jornada CUIMPB: 10 anys de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

10 anys de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Balanç i reptes

Balanç i reptes de les polítiques metropolitanes

Amb motiu del desè aniversari de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el CUIMPB-Centre Ernest Lluch va impartir, els dies 16 i 17 de març, el curs 10 anys de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: balanç i reptes.
Amb la intervenció de diferents directius de l'AMB i l'assistència de més de cent participants, es va debatre el procés de consolidació de la institució i la seva influència en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes.
El programa de les jornades es dividia en quatre blocs: "Els nous reptes de les polítiques metropolitanes", "Els reptes de les noves polítiques metropolitanes", "Legitimitat democràtica i governança metropolitana" i "Les escales de la metròpolis: territoris i cooperació".
Xavier Mariño, cap del Servei de Redacció del Pla Director, va participar en el primer bloc. Va destacar el paper de l'AMB com a administració local garant de la ciutat metropolitana i encarregada de vetllar per una visió de conjunt dels diferents municipis, així com facilitadora de les relacions intermunicipals, i va apuntar el valor de la dilatada experiència i capacitat tècnica de l'entitat  i la coordinació que hi ha entre les diferents àrees especialitzades que la componen. També va indicar el paper de l'AMB com a responsable de diferents aspectes relacionats amb la gestió i governança a escala metropolitana, necessaris per garantir l'arribada a bon port d'aquells plans i polítiques que impliquen decisions d'escala supramunicipal. L'AMB, va concloure, és l'administració encarregada de coordinar i establir el marc idoni, de col·laboració i confiança, entre els ajuntaments metropolitans i amb la resta de la regió de Barcelona.

Podeu visionar el contingut del bloc al següent enllaç.