Participació a un laboratori d'idees internacional

Participació a un laboratori d'idees internacional

Participació del PDU a la fàbrica d'idees organitzada per Metrolab a Viena

Organitzat enguany a Viena per Metrolab —consultoria per a àrees i regions metropolitanes europees—, el laboratori d'idees inicia uns diàlegs internacionals urbanístics al voltant de quatre sessions temàtiques: mobilitat a escala metropolitana, creixements i transformacions urbanes, els espais oberts i la seva integració i resiliència, i el rol de les metròpolis actuals.

En aquest context, el passat 12 i 13 d'octubre de 2020, l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB va participar-hi, amb un article i una xerrada del tècnic Javier Ortigosa, per explicar com el Pla director està donant forma i descrivint el concepte d'avingudes metropolitanes, pensades per connectar municipis i estructurar un creixement amb mobilitat sostenible, cohesió social i sentiment de pertinença.
Aquí podeu consultar la publicació amb tots els articles de la sessió.