Trobades internacionals

Trobades internacionals

Intercanvi de coneixement amb San Salvador

L'AMB continua participant en els intercanvis tècnics d'informació entre ciutats i àrees metropolitanes. El coneixement que s'obté d'aquestes jornades, que es concreta en la visió d'altres perspectives i maneres de fer, genera una reflexió i un debat palesament enriquidors.

En aquest marc, el passat 26 d'abril, el director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, Xavier Mariño, va explicar, als responsables del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità i els diversos treballs que s'estan desenvolupant orientats a la redacció del document per a la seva aprovació inicial. L'ens salvadorenc és l'encarregat de revisar el vigent Esquema Director de San Salvador,  i en breu encetarà els treballs per a la redacció del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador.

La jornada i el debat posterior, organitzats en format de seminari, van resultar productius. Actualment, en la línia de la resta d'intercanvis ja realitzats, s'està reflexionant i destil·lant el coneixement obtingut del debat tècnic.