Cristina Jiménez Roig

Economista BR
Cristina Jiménez Roig
Cristina Jiménez és en l'actualitat responsable de l'àrea d'estudis de mobilitat de BARCELONA REGIONAL (Agència de Desenvolupament Urbà).
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i Màster en Planificació Urbana i Regional per la Universitat de Portland State Oregon (EEUU) amb l'especialitat de transport.
Té més de 20 anys d'experiència laboral en l'àmbit de la planificació territorial i de la mobilitat en diferents empreses del sector públic i privat.
Ha treballat en diversos projectes, entre els que es destaquen els estudis de demanda de transport públic realitzats per al Consorcio de Transportes de Madrid, els plans d'accessibilitat urbana per als Ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l'assessorament tècnic a l'Ajuntament de Barcelona en l'elaboració de polítiques de mobilitat.