Gemma Conde Cros

Ambientòloga BR
Gemma Conde Cros
Llicenciada en Ciències Ambientals (1997) per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat al Centre d'Estudis Ambientals de la UAB, a l'enginyeria ambiental Tecnoma (Grup TYPSA), al Departament de Soroll de l'Ajuntament de Barcelona i des del 2008 a Barcelona Regional.
Al llarg dels anys ha treballat principalment en la incorporació dels aspectes ambientals tant en la planificació i ordenació del territori com també en l'àmbit de projectes. També ha treballat en altres aspectes relacionats amb el metabolisme urbà i les seves externalitats, com poden ser els temes relacionats amb la qualitat acústica, el cicle de l'aigua o temes de sòls contaminats.
Darrerament ha treballat en temes relacionats amb el canvi climàtic, amb la resiliència i les vulnerabilitats dels teixits urbans.

Dónde ha participado

Comisiones