Henar Herrera Yenes

Arquitecta Ajuntament de Castelldefels
Henar Herrera Yenes
Arquitecta de Planejament i Llicències de l'Ajuntament de Castelldefels des de l'any 2008.
Realitzo les funcions pròpies de l'Àrea quan a la formulació  í gestió de figures de planejament urbanístic així com la seva aplicació a les actuacions de desenvolupament de la ciutat.