Javier Ortigosa Marín

Enginyer de Camins, Canals i Ports AMB
Javier Ortigosa Marín
Enginyer de Camins per la UPC (2007), Màster en Gestió de Transport i Logística per la Chalmers UT (Göteborg) i Doctor en Enginyeria de Trànsit a la ETH Zürich (2015). Ha fet recerca sobre xarxes i entramats urbans, control macroscòpic del trànsit, i gestió de l'espai viari. És autor de diverses publicacions científiques, ponències internacionals, i ha impartit classes a la ETHZ i UPC. A Zürich, s'inicia en l'urbanisme com a docent al màster de planificació territorial, co-supervisant estudiants d'arquitectura i col·laborant amb l'estudi Urban Think Tank. Ha treballat al centre de recerca CENIT-UPC en projectes nacionals i internacionals sobre transports i logística. Des del 2016 forma part del Servei de Redacció del PDU coordinant els temes de mobilitat i infraestructures de transport.