Maite Pérez Pérez

Enginyera de Camins, Canals i Ports Cap de l'Àrea de Mobilitat. IERMB
Maite Pérez
Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l'especialització de transports; Màster en Supply Chain Management, per l'ICIL.
Els seus àmbits d'especialització són els de la planificació de la mobilitat i els transports. Ha desenvolupat la seva carrera professional tant en consultoria privada com en organismes públics.
Ha treballat principalment en la planificació de transports, desenvolupant estudis de mobilitat, estudis de trànsit, plans sectorials de transport, plans de millora de serveis de transport, etc.
Des del mes d'octubre de 2007 forma part de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i és cap de l'àrea de mobilitat des del 2009.
Coordina, entre altres, projectes relacionats amb la mobilitat quotidiana, l'urbanisme i el transport, les xarxes de transport o la planificació i millora dels serveis. Participa en altres de caire interdisciplinar, com l'Anuari Metropolità de Barcelona.