Martín Gullón Santos

Enginyer de camins, canals i ports Coordinador General d'Infraestructures. AMB
Martín Gullón
Martín Gullón Santos, enginyer de camins, canals i ports des de 1987 per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És el representant per part de l'ÀMB a l'Asociación Técnica de Carreteras i membre de la Mesa Tècnica de Túnels de la ciutat de Barcelona.

Des de 1990 ha desenvolupat la seva trajectòria professional a l'AMB. Durant 12 anys, ha estat Director de Serveis del Cicle de l'Aigua i actualment és el Coordinador de Programes d'Infraestructures, on és responsable, entre d'altres funcions de les Rondes de Barcelona i de l'execució d'un programa d'inversions en espais fluvials valorat en 15 milions d'euros.

Des de 1989 compagina la seva activitat professional amb la docència com a professor associada a l'Escola de Camins de la UPC.