Miquel Àngel Estrada Romeu

Enginyer de Camins, Canals i Ports UPC
Foto_Estrada Romeu, Miquel Àngel
Miquel Estrada és Professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, BarcelonaTech), Sots-director de la Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (2012-). Ex -responsable de l'àrea científica de Transport Públic al Centre d'Innovació del Transport-CENIT (2008-2016). Ha dirigit o participat en més de 50 projectes professionals de transferència de tecnologia i recerca en operacions de transport (transport públic, mobilitat urbana i logística urbana). Autor de 92 publicacions científiques en revistes i congressos en Enginyeria del Transport amb 2 sexennis de recerca reconeguts.

Dónde ha participado

Comisiones