Salvador Rueda Palenzuela

Ecòleg urbà i Biòleg Director. BCNecologia
Salvador Rueda Palenzuela
Llicenciat en Ciències Biològiques i en Psicologia. Diplomat en Enginyeria Ambiental i en Gestió Energètica. Dirigeix l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona des de la seva fundació l'any 2000. Ha ocupat càrrecs de direcció en els departaments de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (1992-2000), a l'Ajuntament de Barcelona (1986-1992) i a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (1980-1986). Va ser membre del Comitè d'Experts de Medi Ambient Urbà de la Unió Europea (DGXI) entre els anys 1994-98. Autor de diversos llibres i de nombrosos articles científics i tècnics sobre la planificació urbana. Ha desenvolupat treballs de planificació en els següents àmbits: plans estratègics i ordenació del territori; urbanisme; verd urbà; mobilitat; espai públic; metabolisme urbà i cohesió social