"Cal entendre el litoral com un sistema únic format pel fons marí, la platja, el passeig marítim i el rere platja"

Xavier Segura, director de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La infraestructura verda és el conjunt d'espais lliures, amb una presència important d'elements verds, que aporten benestar als ciutadans. Entre aquests espais, voldria destacar la xarxa de 50 parc metropolitans i tot el front litoral, de 38 km de platges. Ambdues són infraestructures molt rellevants dins del territori metropolità.

Tota infraestructura verda ha de ser entesa com un servei ecosistèmic que té influència sobre la vida del ciutadà, en el seu benestar, en el seu confort, en la cohesió social, i en l'economia, per això l'urbanisme no pot deixar-la de banda.

El PDU ha d'entendre i potenciar els corredors verds, entendre el litoral com una franja molt més àmplia del que ara admet l'urbanisme, i finalment provocar un canvi d'actitud dels ciutadans envers aquest tema.