"Cal millorar la qualitat de vida de les persones reequilibrant els barris"

La pobresa i marginació depenen de molts factors i el PDU no pot fer incidència en tots. Tot i això, el PDU té l'oportunitat de millorar alguns aspectes com la mobilitat, l'espai públic i els equipaments. La millora d'aquests aspectes poden ajudar a reequilibrar els barris i afavorir les relacions de convivència entre persones de classes socials diverses en un mateix teixit residencial, reduint així l'aïllament de certs indrets de la ciutat.