"Cal potenciar les infraestructures del coneixement i invertir en les persones"

En l'estudi sobre innovació de l'any 2004 Barcelona tenia una puntuació bastant reduïda en comparació amb les àrees europees. Però en la revisió d'indicadors de l'any 2014, aquests van augmentar sorprenentment en la regió metropolitana de Barcelona.

L'àrea metropolitana de Barcelona és una "metròpolis d'innovació" on cal potenciar les infraestructures de coneixement i invertir en les persones per tal de retenir el talent i atraure d'altres països.