"Diferenciar i alhora, integrar i connectar les diferents identitats que conformen la metròpolis"

Les funcions d'habitar, treballar i gaudir dels serveis, cada vegada estan més separades del nostre territori. Un gran objectiu del PDU és revertir aquest fenomen tot fomentant la ciutat densa, la mixtura d'usos i reciclant els teixits tenint en compte que el sòl és un bé escàs.

L'urbanisme no és la causa dels problemes d'accés a l'habitatge, sinó que més aviat és la precarietat laboral.

La qualitat de vida té dos aspectes fonamentals. D'una banda, la integració física i ambiental al territori, ja que hi ha teixits urbans que no tenen una bona convivència amb les infraestructures o amb els espais naturals propers. I, d'altra banda, l'habitabilitat, on hi ha aspectes lligats a la intensitat física i funcional, a la cohesió social (accés a l'habitatge, equipaments bàsics, espais verds) i al medi ambient (carrers verds, eficiència energètica dels edificis).

L'urbanisme pot millorar la qualitat de pertinença de dues maneres: amb una bona qualitat de carrers i places i des de l'edificació, rehabilitant edificis patrimonials que representen l'ADN dels teixits. La rehabilitació estructural dels edificis és el gran repte del PDU per millorar la qualitat dels teixits.