«El PDU: hacer efectivo el derecho a la ciudad en un territorio integrado que conserve la singularidad de los municipios»

Salvador Milà, Director de l'Area de Presidència de l'AMB

El PDU és essencial per disposar d'un instrument urbanístic  que a més de "fer ciutat" des del punt de vista físic, faci possible assolir "el dret a la ciutat" fent possible la cohesió social, la vida saludable, una mobilitat sostenible. A més ha de  dotar als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona d'unes pautes comunes de desenvolupament pròpies d'un territori integrat, però que alhora cada municipi pugui mantenir la seva singularitat urbana.

S'ha d'aconseguir una ciutat sostenible, capaç d'estalviar energia, i que a la vegada promogui la cohesió social amb la integració dels elements que permetin als seus ciutadans accedir a drets bàsics com l'habitatge, l'educació, la mobilitat.

La clau del PDU és que els ajuntaments de l'àrea metropolitana el vegin com una oportunitat  per desenvolupar els seus projectes singulars, per això és important que el procés de redacció del PDU sigui participatiu, obert i consensuant  amb les administracions i els agents econòmics i socials.

Igual d'important és la participació de la ciutadania, per això s'ha de comptar amb la col·laboració, de la societat civil organitzada i també dels ciutadans  i ciutadanes perquè apropar  i fer entenedores les directrius que  adopta el PDU.