"La gestió i construcció del projecte de ciutat, exigeix un treball multiescalar"

La interpretació administrativa de la ciutat ha derivat en instruments jurídics aferrats a la idea que aquesta s'ha de preveure segons magnituds successives que van de l'escala gran a la petita.

A desgrat d'això, el bo i millor de la recent experiència metropolitana de Barcelona verifica que el projecte de la ciutat i la seva gestió i construcció exigeixen treballar amb totes les escales, sovint alhora i més rarament en seqüència.

El Planejament convencional acostuma a ser inconcret en els seus continguts materials i de configuració, i els projectes d'arquitectura obliden moltes vegades que el camp de referència que els hi atorga sentit és la ciutat que els acull. Aquesta necessitat d'intersecar la multiplicitat d'escales pertinents en tot el procés de "fabricació de la Metròpoli" ha originat figures urbanístiques noves com el "Projecte Urbà" en les que la idea d'intervenció és una síntesi d'arquitectura i Pla.

La revisió dels projectes del Front Marítim i del Campus Audiovisual (Diagonal 22@) ens permetran posar un cop més sobre la taula el tema ineludible de l'escala i la necessitat d'actualitzar els instruments amb els que es defineix i es fa el "projecte de ciutat".