"La importància de la diversitat d'usos"

La diversitat d'usos la voldrem reflexionar a partir de dues idees de referència: com imaginem els llocs del nou urbanisme? i quins són els atributs de les noves entitats metropolitanes?