"Les ciutats haurien de ser una espècie de -Living labs- "

És evident que un dels pilars fonamentals de la mobilitat actual són les infraestructures. Aquestes sempre han seguit una lògica de creixement imparable que actualment es veu qüestionada pels nous serveis de mobilitat en demanda i les propostes de vehicles autònoms. Unes noves tecnologies que combinades poden aconseguir per exemple que els vehicles estiguin sempre en moviment, fet que es tradueix directament en un augment d'espai públic, així com en la reducció del número de vehicles privats i en conseqüència zones d'aparcament. En aquesta línia de treball per una banda, és planteja posar èmfasi en augmentar precisament les infraestructures que actualment són més febles com la infraestructura verda i per l'altra, en optimitzar tant les infraestructures com els vehicles de caràcter rodat.