"Les empreses necessiten transformar-se per adaptar-se al mercat global"

Joan Ràfols, President de la secció territorial de Barcelona del Col·legi d'Economistes

Gran part de la recuperació econòmica i base de la riquesa de l'economia catalana es fonamenta en la millora de la competitivitat i la producció de l'activitat industrial, per tant, l'anàlisi de la normativa urbanística és important perquè les empreses actuals es puguin transformar i també s'en promoguin de noves.
Els canvis tecnològics fan que avui en dia la manera de produir en la indústria manufacturera sigui molt diferent a la que hi havia a l'any 1976, quan es va aprovar el vigent pla metropolità amb totes les normatives i ordenances d'edificació relatives al sòl industrial.
Avui dia la pròpia definició d'activitat industrial és absolutament diferent i el teixit industrial també ha canviat, ja no hi ha les grans empreses que eren la referència i on una part important de la població de cada ciutat metropolitana hi treballava. En aquests moments el teixit industrial és un teixit molt més difús, molt més fragmentat i requereix d'una transformació.
Les empreses necessiten transformar-se per adaptar-se al mercat global i també perquè tots els processos productius ja han canviat amb la innovació tecnològica. Afortunadament l'àrea metropolitana de Barcelona disposa de grans motors econòmics però també d'una xarxa de coneixement com són les universitats i els centres de recerca que cada vegada es troben més lligats a l'aplicació dels processos d'innovació i de coneixement en la indústria assegurant el futur d'aquesta.