Debats i tallers participatius

Els debats són sessions dirigides a la ciutadania. Amb la voluntat d'apropar el contingut de l'Avanç del PDU metropolità, s'han organitzat jornades pels diferents àmbits territorials: Vall Baixa i Ordal, Delta del Llobregat i Continu Urbà, Vallès, Nord i Barcelona, al voltant de sis eixos temàtics: infraestructura verda, cohesió social, cicle de matèria i energia, mobilitat sostenible, desenvolupament socioeconòmic i el marc regulador i la governança metropolitana.