ESTRATÈGIES D'ACTUACIÓ

De la necessitat d'una mirada específica a determinades situacions singulars o d'oportunitat, neixen les estratègies d'actuació, que tenen per objectiu reforçar el model PDU, en uns àmbits concrets amb problemàtiques i/o potencial d'escala metropolitana.

Estratègies actuació
En aquells àmbits que necessiten una delimitació per intervenir-hi, es determinen tres categories d'actuació: Els projectes metropolitans, amb vocació d'influir en els elements d'estructura de la metròpolis; els àmbits d'oportunitat, espais territorials que encara admeten una nova consolidació urbana; i els àmbits de regeneració, on hi ha situacions amb una acumulació de deficiències urbanístiques que requereixen una intervenció no genèrica.

Alguns dels casos analitzats es considera necessari que es tractin com a àrees d'estudi conjuntes, que incloguin diferents categories de les estratègies d'actuació, ja que existeixen relacions i vinculacions entre elles que cal abordar de manera coordinada per resoldre, de retruc, altres problemes del seu entorn.

Els àmbits d'actuació

MAPA INDICATIU

Propòsits que l'Avanç del PDU presenta respecte a les estratègies d'actuació.
Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.04 Estratègies Actuació", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.