ASSENTAMENTS URBANS

Es mostren els teixits existents des de diferents òptiques: la morfologia, la funció, la localització relativa i el rol metropolità.