ESTRUCTURA SOCIOMORFOLÒGICA RESIDENCIAL

Cartografia que diagnostica i classifica els teixits urbans residencials des d'un punt de vista doble: el de la morfologia urbana i el de les característiques socials de la població resident.

Llegenda
Font:
AMB – DSU i IERMB (2016) Forma urbana i cohesió social. Criteris per una major equitat urbana en els teixits residencials.