ACCESSIBILITAT I XARXES DE TRANSPORT PÚBLIC

Identificació de les diferents xarxes de transport públic i de l'índex d'accessibilitat integral que proporcionen.

Llegenda
Font:
AMB - DSU (2018) L'accessibilitat al transport públic. Metodologia de càlcul de l'accessibilitat al transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona.