CENTRES METROPOLITANS ESTRUCTURANTS

Diagnosi dels considerats centres metropolitans i supramunicipals que poden estructurar clarament la metròpolis.

Llegenda
Nota:
El nivell de cobertura del centres metropolitans i supramunicipals sobre el teixit urbà, representat a nivell d'illa, es determina per la quantitat de centres que proporcionen aquest tipus de servei i són accessibles en transport públic a menys de 45min (metropolitans) i/o 30min (supramunicipals).